Ruth Clabbers directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij IenW

Ruth Clabbers wordt directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2020.

Ruth Clabbers

Drs. R.W.C. (Ruth) Clabbers is op dit moment directeur Wegen en Verkeersveiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Mobiliteit. Sinds 1 juni 2020 is zij vrijgesteld om als pDG het programma COVID-19 voor geheel IenW te coördineren. Daarvoor vervulde zij de functie van directeur Arbeidsmarktfraude en directeur Opsporing bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij onder andere directeur Nationale Veiligheid bij de Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van JenV en plaatsvervangend directeur Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van BZK.

Ruth Clabbers studeerde Bedrijfskunde aan de Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.