Martijn Lucassen MT-lid Digitale Economie bij EZK

Martijn Lucassen wordt per 14 december 2020 benoemd als MT-lid Digitale Economie bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Martijn Lucassen

Drs. M.T.B. (Martijn) Lucassen werkt sinds februari 2017 als adviseur Europese Zaken bij het Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder de functie van clusterhoofd Zuidoost-Europa bij de directie Europa. Ook was hij Chief of Staff van het Kantoor van Kwartetvertegenwoordiger Tony Blair in Jeruzalem.

Martijn Lucassen studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en hij behaalde een Master of Arts in Euroculture  aan dezelfde universiteit.