Marja Horstman secretaris van de Raad van State

Marja Horstman wordt secretaris van de Raad van State. Zij volgt Rob Visser op die in maart 2021 de Raad zal verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Marja Horstman

Mr. M.J. (Marja Horstman is momenteel plaatsvervangend directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Daarvoor was zij directeur van drie verschillende directies binnen deze dienst. Voor die tijd was zij plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket in Dordrecht.

Marja Horstman doorliep de Nederlandse Politie Academie, studeerde Rechten aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de Master of Public Administration.