Regina Oosting afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK

Regina Oosting is per 15 oktober 2020 afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij de directie Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Regina Oosting

Mr. G.H. (Regina) Oosting is sinds 2019 waarnemend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling bij BZK. Daarvoor was zij plaatsvervangend afdelingshoofd Gebiedsontwikkeling en tevens programmamanager Omgevingsagenda’s voor de NOVI. Eerdere vervulde ze onder meer de functies van MIRT-coördinator en afdelingshoofd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook deed zij werkervaring op bij een aantal provincies en een waterschap.

Regina Oosting studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.