Vleugels geven aan maatschappelijke opgaven door integraal samenwerken

“Laten we als beleid en uitvoering samen met de lokale en regionale partners de schouders eronder zetten en ons verbinden aan concrete resultaten. Dan levert dat een uitvoeringskracht op die maatschappelijke opgaven vleugels geeft”. Dat was de conclusie van Annet Bertram, directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering/Rijksvastgoedbedrijf, na afloop van de drukbezochte TMG-tafel op 13 oktober over Grenzeloos Samenwerken: de Kracht van de uitvoering.

Online bijeenkomst topmanagementgroep gepresenteerd door Bernard ter Haar

Zo’n 40 deelnemers uit de topmanagementgroep bogen zich over de vraag: hoe kunnen de uitvoeringsorganisaties meehelpen om beleidsdoelen te realiseren? Onder leiding van Bernard ter Haar, consultant bij ABDTOPConsult, leidden Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijkswaterstaat-huisfilosoof Hans Peter Benschop het thema in door nieuwe perspectieven op de keten en integraal werken te geven.

Drie eindverantwoordelijken voor de uitvoering namen het initiatief voor deze tafel: Annet Bertram, Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat en Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer. Zij nodigden hun collega’s uit om te verkennen wat er nodig is om beleid te versterken met uitvoeringskracht en hoe dat lokale en regionale overheden kan helpen bij het boeken van resultaten voor complexe maatschappelijke opgaven met betrekking tot wonen, energie, stikstof en landbouw.

logo grenzeloos samenwerken

In kleine deelsessies wisselden de deelnemers met elkaar van gedachten over nut en noodzaak van het opgavegericht en integraal werken èn het daaraan verbinden van concrete resultaten. Ook werd daarin hun persoonlijk leiderschap betrokken. De komende tijd is belangrijk verder uit te werken hoe de kracht van de uitvoering beter te benutten. Dat vraagt ook om het afwegen van belangen en het durven nemen van besluiten.

Het was de eerste keer dat TMG’ers elkaar op deze manier ontmoetten in een online-setting. Het blijft fijner om elkaar live te kunnen ontmoeten. Maar, uit de reacties achteraf bleek dat ook een digitale ontmoeting bijdraagt aan inspiratie en nieuwe inzichten. Vanwege corona zal ook de komende TMG-(mid)dag digitaal plaatsvinden. Het thema daarvan is 'politiek-ambtelijke verhoudingen’.