Hester Somsen directeur Cybersecurity en Weerbaarheid tegen statelijke dreigingen tevens plv. NCTV

Hester Somsen wordt per 26 oktober 2020 benoemd tot directeur Cybersecurity tevens plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij de NCTV.

Hester Somsen

Drs. Hester Somsen is op dit moment directeur Veiligheidsbeleid bij het ministerie van Buitenlandse zaken. Ze werkte 23 jaar bij Buitenlandse Zaken, in Den Haag, maar ook in andere regio’s zoals het Midden-Oosten, Afrika, Midden-Europa en de Balkan. Ze was onder andere ambassadeur in Beiroet.

Hester Somsen studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. ze neemt deel aan het ABD TMG Talent Ontwikkel Programma (TMG TOP).