Marc Hoenders projectdirecteur Groningen bij EZK

Marc Hoenders is per 1 november 2020 benoemd tot directeur bij de projectdirectie Groningen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Marc Hoenders

M.H.J. (Marc) Hoenders was directeur van de projectdirectie Groningen Bovengronds en waarnemend directeur van de projectdirectie Gastransitie Groningen. Beide directies gaan nu verder als een gezamenlijke directie binnen het directoraat-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. Hiervoor vervulde Marc Hoenders diverse leidinggevende functies bij de ministeries van EZK en LNV.

Marc Hoenders studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen. Hij heeft een Master of Business Administration bij NCOI afgerond.