Rianne Blacquière afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij CIO Rijk

Rianne Blacquière start per 1 januari 2021 als afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap bij de directie CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rianne Blacquière

M.A.L. (Rianne) Blacquière  CIPM was kwartiermaker van het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg bij het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij werkt al ruim 20 jaar rijksbreed  als (programma)manager op het veiligheids-, zorg- en informatievoorzieningsdomein, onder andere vanuit I-Interim Rijk en ICTU.