Karin van Rooijen plv. directeur Communicatie en teamleider bij BZK

Karin van Rooijen start op 16 november 2020 als plaatsvervangend directeur Communicatie en teamleider bij de directie Communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Karin van Rooijen

K.A. (Karin) van Rooijen is sinds 2018 teamleider en MT-lid Communicatie en Woordvoering bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Van 2009 tot 2018 was zij woordvoerder en vervolgens coördinator Woordvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor werkte zij in de journalistiek.

Karin van Rooijen studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.