Heleen Groot programmadirecteur COVID-19 bij IenW

Heleen Groot start op 1 december 2020 als programmadirecteur COVID-19 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Heleen Groot

Dr. H.A.M. (Heleen) Groot werkt momenteel als directeur 'Aan de Slag met de Omgevingswet' bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was zij bij het ministerie van IenW (IenM) onder andere plaatsvervangend directeur van de programmadirectie Eenvoudig Beter en coördinator van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook was zij hoofd projectenbureau (internationaal) bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Heleen Groot studeerde Geschiedenis en Duitse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en de Rupprecht Karls Universität Heidelberg (Duitsland). Zij is gepromoveerd in Geschiedenis aan de Universiteit van Frankfurt a.M.