Maarten van Boekel afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit bij SZW

Maarten van Boekel start op 1 januari 2021 als afdelingshoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit bij de directie Samenleving & Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maarten van Boekel

Maarten van Boekel is sinds vierenhalf jaar teamchef AVIM bij de afdeling Vreemdelingenpolitie Identiteit en Mensenhandel van de Politie. Tevens is hij voorzitter van het landelijk overleg teamchefs AVIM en lid van het managementteam Dienst Regionale Recherche. Daarvoor was hij leidinggevende in de zorg – en veiligheidsketen.

Maarten van Boekel studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.