Michiel van den Hauten directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst

Michiel van den Hauten is per 1 november 2020 benoemd als directeur concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiƫn.

Michiel van den Hauten

Dr. M. (Michiel) van den Hauten is momenteel directeur concerndirectie Innovatie & Strategie en sinds september 2019 waarnemend directeur concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid/hoofd Wetenschapsgebieden en Internationaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder vervulde hij diverse functies bij onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Michiel van den Hauten studeerde en promoveerde aan de faculteit Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.