Petra Coffeng hoofd Bestuursondersteuning, Beleid en Strategie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Petra Coffeng start per 1 januari 2021 als hoofd Bestuursondersteuning, Beleid en Strategie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Petra Coffeng

P.A.M. (Petra) Coffeng is op dit moment hoofd Toezicht Primair Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor vervulde ze diverse (management)functies bij de gemeente Amsterdam, waaronder hoofd Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs.

Petra Coffeng studeerde Culturele Studies aan de Universiteit van Amsterdam.