Boudewijn Steur directeur Strategie en Kennis COVID-19 bij programma-DG Samenleving en COVID-19

Boudewijn Steur is per 1 november 2020 benoemd als directeur Strategie en Kennis Covid-19 bij het programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19.

Boudewijn Steur

Drs. B.F. (Boudewijn) Steur werkt momenteel als MT-lid bij het programma DG-Samenleving en Covid-19. Daarvoor vervulde hij de functie van programmamanager Versterking Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder was hij projectleider van de Studiegroep Openbaar Bestuur en clusterhoofd Strategie bij hetzelfde ministerie.

Boudewijn Steur studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.