Henk Soorsma programmadirecteur bij programma-DG Samenleving en COVID-19

Henk Soorsma is per 1 december 2020 benoemd als programmadirecteur bij het programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19.

Henk Soorsma

Ing. H.E. (Henk) Soorsma werkt momenteel als plaatsvervangend directeur directie Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij onder andere MT-lid directie Natuur & Biodiversiteit en MT-lid directie Natuur, Landschap en Platteland bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken/EL&I. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties bij het ministerie van LNV.

Henk Soorsma studeerde aan de Landbouw Hogeschool in Leeuwarden.