Ellen Blok-Schrader kwartiermaker/beoogd directeur Bedrijfsvoering bij de Belastingdienst

Ellen Blok-Schrader is per 1 januari 2021 benoemd als kwartiermaker/beoogd directeur Bedrijfsvoering bij de directie Informatievoorziening bij het directoraat-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën.

Drs. E.G.M.E. (Ellen) Blok-Schrader RA is regiodirecteur Noord-West bij de directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst. Daarvoor was zij bijna twee jaar plaatsvervangend directeur Informatie Management Belastingdienst voor het Domein Toezicht en het Domein Bedrijfsvoering.

Ellen Blok-Schrader studeerde Bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Zij is binnen de Belastingdienst opgeleid tot accountant, in combinatie met een postdoctorale opleiding registeraccountant aan de Katholieke Universiteit Tilburg.