Geert Beekhuis directeur Financieel Economische Zaken bij Financiën

Geert Beekhuis is per 23 november 2020 benoemd als directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Financiën. 

Drs. G.E. (Geert) Beekhuis is sinds 2019 hoofd van de afdeling Beleidscontrol en tevens plv. directeur Financieel Economische Zaken; sinds juli 2020 vervult hij ook de rol van waarnemend directeur. Daarvoor werkte hij als sectiehoofd bij Inspectie der Rijksfinanciën, als hoofd van de afdeling Financiën bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie. Eerder was hij teamleader bij DG ECFIN bij de Europese Commissie en hoofd bij een projectafdeling van de directie Financiële Markten.

Geert Beekhuis studeerde Public Financial Management aan de Universiteit van Londen en Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.