Gert Dijksterhuis afdelingsmanager Regiebureau bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Gert Dijksterhuis wordt per 1 december 2020 benoemd als afdelingsmanager Regiebureau bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Gert Dijksterhuis

G.H. (Gert) Dijksterhuis is sinds juli 2020 kwartiermaker Regiebureau en afdelingsmanager a.i. bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan. Gert Dijksterhuis werkte in diverse (programma)managementfuncties bij de ministeries van LNV en OCW, waaronder manager HRM-backoffice bij de Dienst uitvoering Onderwijs.

Gert Dijksterhuis studeerde General Management aan de AOG School of Management in Groningen.