Drie directeuren Vaccinaties COVID-19 bij VWS

Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn drie directeuren ingezet bij Vaccinaties COVID-19.

Ronald Jansen, Ciska Scheidel en Jaap Delden
Ronald Jansen, Ciska Scheidel en Jaap van Delden

Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid, is vanaf 1 december 2020 tijdelijk benoemd tot directeur COVID-19 Vaccinaties. Ronald Jansen, afdelingshoofd Farmaceutische Producten/plv. hoofdinspecteur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de IGJ, is per 2 december 2020 ook benoemd als directeur COVID-19 Vaccinaties. Hij gaat deze functie uitvoeren als duo met Ciska Scheidel. Beiden zijn gelieerd aan de programmadirectie COVID-19.

Jaap van Delden is recentelijk gestart als programmadirecteur COVID-19 Vaccinatie bij het RIVM. Dit combineert hij met de functie van adjunct-directeur Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het RIVM.