Cathelijn Peters programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet bij BZK

Met ingang van 1 februari 2021 is Cathelijn Peters benoemd tot programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet.

Cathelijn Peters

Cathelijn Peters is nu werkzaam als directeur bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Zij is daar onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Waterveiligheid, Financiën, Digitalisering, Internationaal en de Omgevingswet.

Zij begon haar carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht.