Loes de Maat algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Loes de Maat wordt met ingang van 1 maart 2021 benoemd tot algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Loes de Maat

Drs L. (Loes) de Maat is sinds 2017 directeur Handhaven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarvoor was zij directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder werkte ze bij de Provincie Utrecht en bij het ministerie van Economische Zaken.

Loes de Maat studeerde Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Ze volgde een postdoctorale Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.