Carola van Rijnsoever plaatsvervangend secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken

Carola van Rijnsoever wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2021.

Carola van Rijnsoever

Drs. C.A. (Carola) van Rijnsoever is sinds 2017 directeur Inclusieve Groene Groei, tevens Arctisch ambassadeur en ambassadeur Duurzame Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was zij vertegenwoordiger in het Politiek en Veiligheidscomité van de EU bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. Eerder vervulde ze diverse andere functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze was onder andere hoofd Bureau Politieke Zaken, tevens Europees correspondent en plaatsvervangend hoofd economische afdeling bij de Nederlandse ambassade Berlijn.

Carola van Rijnsoever behaalde een doctoraal Economische en Sociale Geschiedenis en een doctoraal Algemene Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.