Henrik Hooimeijer directeur Techniek en Technisch Management bij Rijkswaterstaat

Henrik Hooimeijer wordt per 1 januari 2021 benoemd tot directeur Techniek en Technisch Management bij Grote Projecten en Onderhoud van Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Henrik Hooimeijer

Ir. H. (Henrik) Hooimeijer neemt deze functie al twee jaar waar. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties binnen Rijkswaterstaat. Hij was onder andere districtshoofd in West-Nederland Noord en hij bekleedde verschillende functies als afdelingshoofd op het gebied van informatiemanagement en assetmanagement.

Henrik Hooimeijer studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft.