Jeroen Recourt voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Jeroen Recourt is benoemd tot coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Zijn benoeming gaat in op 1 februari 2021 en geldt voor een periode van vier jaar.

Jeroen Recourt

Dit besluit voorziet ook in zijn benoeming als voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) regio Noord Holland waarin hij tevens is belast met de toetsing van meldingen. Jeroen Recourt volgt Jacob Kohnstamm op, van wie de benoemingstermijn op 1 februari 2021 afloopt.

Mr. J. (Jeroen Recourt) is sinds september 2017 voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) in Amsterdam. Per 1 februari 2021 zal hij zijn voorzitterschap van het RTG beëindigen. Daarbij is hij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. In de Eerste Kamer houdt Jeroen Recourt zich niet bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de RTE.

Eerder werkte Jeroen Recourt onder meer als rechter in de sector bestuursrecht (2004-2006), rechter Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (2006-2010). Vervolgens heeft hij ook een politieke carrière opgebouwd waar thema’s als veiligheid en justitie, bestuursrecht en interparlementaire Koninkrijksrelaties als een rode draad doorheen lopen.

Toetsingscommissies

Nederland kent vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de euthanasiewet. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.