Annet Klijn hoofd Onderwijsprofessionals, Schoolontwikkeling en Digitalisering bij OCW

Annet Klijn wordt met ingang van 1 maart 2021 hoofd Onderwijsprofessionals, Schoolontwikkeling en Digitalisering bij de directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Drs. A. (Annet) Klijn is sinds 2019 plaatsvervangend hoofd bij de directie Arbeidsverhoudingen/afdeling Pensioenbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor vervulde ze diverse andere functies bij SZW, waaronder teammanager Kwaliteit en Veiligheid bij de directie Kinderopvang en programmamanager Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Annet Klijn studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam.