Annemiek Hautvast programmadirecteur Gemeenschappelijk Landbouw Beleid - Nationaal Strategisch Plan bij LNV

Annemiek Hautvast wordt per 1 maart 2021 benoemd tot programmadirecteur Gemeenschappelijk Landbouw Beleid - Nationaal Strategisch Plan bij het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Annemiek Hautvast

J.M.T. (Annemiek) Hautvast is sinds 2019 directeur Strategie bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarvoor was zij unitmanager Langdurige Zorg bij de NZa.. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Annemiek Hautvast studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.