Bas Derks MT-lid Publieke Gezondheid bij VWS

Bas Derks is per 1 februari 2021 benoemd als MT-lid Publieke Gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bas Derks

Mr. B.J.L (Bas) Derks is op dit moment plaatsvervangend directeur van de directie Middelbaar Beroepsonderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was hij waarnemend plaatsvervangend directeur bij de directie Onderzoek- en Wetenschapsbeleid, Programmadirecteur gelijke kansen in het onderwijs en deed hij managementervaring op als hoofd afdeling Beleid bij de directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering, eveneens bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bas Derks studeerde Rechten aan de Universiteit van Tilburg.