Lizzy Bans Nobre plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij VWS

Lizzy Bans Nobre is per 23 februari 2021 benoemd als plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lizzy Bans

Drs L. (Lizzy) Bans Nobre is op dit moment afdelingshoofd Zuid/Midden-Amerika, Caribisch gebied en Koninkrijkzaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder was zij HR partner Directeur Generaal Politieke zaken en vervulde zij diverse andere functies in binnen- en buitenland bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lizzy Bans Nobre studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.