Lucia Ling Ket On directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam

Lucia Ling Ket On start 18 januari 2021 als directeur Juridische Zaken bij de gemeente Amsterdam.

Lucia Ling Ket On

L. Lucia Ling Ket On is momenteel hoofd van de afdeling Justitie en Veiligheid van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en bij de NAVO in Brussel. Daarvoor was zij coördinerend juridisch adviseur bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Eerder deed zij ervaring op in de verschillende domeinen van wetgeving en juridische zaken bij het ministerie van Justitie en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.