Jasper Hoogendoorn afdelingshoofd Asiel, Opvang en Terugkeer bij JenV

Jasper Hoogendoorn is per 1 januari 2021 gestart als afdelingshoofd Asiel, Opvang en Terugkeer bij de directie Migratiebeleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mr. J. (Jasper) Hoogendoorn was hiervoor al enige tijd waarnemend afdelingshoofd Asiel, Opvang en Terugkeer. Daarvoor vervulde hij verschillende functies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Jasper Hoogendoorn studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.