Femke Verwest sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Femke Verwest wordt per 1 maart 2021 benoemd tot sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Dr. F. (Femke) Verwest is momenteel werkzaam als plaatsvervangend sectorhoofd Natuur en Landelijk Gebied bij het PBL. Daarvoor was zij projectleider bij de sector Verstedelijking en Mobiliteit en onderzoeker bij de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij het Ruimtelijk Planbureau.

Femke Verwest studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Ze is gepromoveerd aan de Faculteit Managementwetenschappen (vakgroep planologie) van de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp Demografische krimp en beleidsstrategie├źn.