David Berg directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij de NCTV

David Berg wordt met ingang van 1 februari 2021 directeur Strategie, Analyse en Bedrijfsvoering bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

David Berg

D. (David) Berg was de afgelopen drie jaar directeur Stadsbeheer bij de Gemeente Rotterdam. Eerder vervulde hij onder andere de functies afdelingsmanager Handhaving en afdelingsmanager Wijkveiligheid bij dezelfde gemeente.

David Berg studeerde Juridische bestuurswetenschappen aan de Universiteit Leiden.