Hans Ton directeur Wonen bij BZK

Hans Ton wordt met ingang van 1 maart 2021 directeur Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hans Ton

Ir. H. (Hans) Ton is op dit moment directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij het ministerie van SZW, waaronder hoofd Ziekte en Arbeidsongeschiktheid/plaatsvervangend directeur Werknemersregelingen, hoofd Begroting/plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken en hoofd Collectieve Sector en Inkomensbeleid.

Hans Ton studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft.