Joost Clerx directeur Begrotingszaken bij Financiën

Joost Clerx start op 1 maart 2021 als directeur Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën.

Joost Clerx

Drs. J.A.G. (Joost) Clerx is momenteel afdelingshoofd Begroting, tevens plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarvoor werkte hij als lid managementteam van de directie Zorgverzekeringen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vervulde hij diverse functies bij het ministerie van Financiën, waaronder hoofd Beleidsvoorbereiding bij de Inspectie der Rijksfinanciën.

Joost Clerx studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg.