Victor Sannes directeur COVID-19 vaccinaties bij VWS

Victor Sannes wordt directeur COVID-19 vaccinaties bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij volgt daarmee Ciska Scheidel op, die ruim een jaar bijna onafgebroken leiding heeft gegeven aan delen van de crisisaanpak. De overdracht van taken zal op 15 februari 2021 ingaan.

Victor Sannes

Drs. V.E.A. (Victor) Sannes is op dit moment waarnemend directeur bij de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) bij het ministerie van VWS. Hij zal al vanaf 1 februari 2021 de overstap maken naar het vaccinatieteam om een soepele overdracht mogelijk te maken. Vanaf dat moment zal Charles Wijnker de rol van directeur VGP weer op zich nemen. Dit zal hij combineren met het waarnemen van directeur-generaal Volksgezondheid.

Victor Sannes studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.