Marieke Kleiboer directeur Jeugd/plv. DG Langdurige Zorg bij VWS

Marieke Kleiboer wordt per 1 april 2021 benoemd als directeur Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Zij blijft tevens plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg.

Marieke Kleiboer

Dr. M.A.(Marieke) Kleiboer is sinds december 2015 directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van VWS en sinds 1 maart 2020 plv. DG Langdurige Zorg. Eerder werkte ze onder meer als waarnemend directeur bij de directie Woon- en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als programmadirecteur onderwijsachterstand bij de gemeente Amsterdam. Ook werkte ze als MT-lid bij de directie internationale zaken en de directie hervestiging vluchtelingen van het Australische Department of Immigration and Citizenschip (DIAC) in Canberra en vervulde ze diverse managementfuncties bij de Immigratie en Naturalisatiedienst in Den Haag.

Marieke Kleiboer studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde op het gebied van internationale betrekkingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, eveneens aan de Universiteit Leiden.