Ellen Topman afdelingshoofd Energie & Landbouw bij EZK en LNV

Ellen Topman wordt per 1 april 2021 benoemd als MT-lid van de gemeenschappelijke directie Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij wordt afdelingshoofd Energie & Landbouw

Ellen Topman

Mr. E. (Ellen) Topman is op dit moment afdelingshoofd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor vervulde ze de functie van afdelingshoofd bij de Omgevingsdienst West-Holland in Leiden en bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Ellen Topman studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.