Olaf Koetsenruijter directeur Bedrijfsvoering bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Olaf Koetsenruijter begint per 1 april 2021 als directeur Bedrijfsvoering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Olaf Koetsenruijter

O.F.H. (Olaf) Koetsenruijter is op dit moment plaatsvervangend directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarvoor vervulde hij diverse (management)functies bij de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in het bedrijfsleven (consultancy).