Paula Loekemeijer secretaris/directeur van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Paula Loekemeijer start per 1 mei 2021 als secretaris/directeur van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Paula Loekemeijer

Drs. P.A. (Paula) Loekemeijer is sinds 2014 directeur Veiligheidsonderzoeken en Bedrijfsvoering bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij directeur van het Agentschap SZW bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties bij onder andere de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Financiƫn en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Paula Loekemeijer studeerde Farmacie aan de Rijksuniversiteit Leiden en ze volgde de apothekersopleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht.