Stan van Belkum algemeen secretaris/directeur Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

Stan van Belkum wordt per 1 april de nieuwe algemeen secretaris/directeur van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Drs. C.A. (Stan) van Belkum werkt sinds 2001 bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waar hij diverse leidinggevende functies heeft bekleed. Sinds 2013 is hij adjunct-directeur bij het CBG. Aan het begin van zijn loopbaan werkte Van Belkum enkele jaren bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Stan van Belkum studeerde farmacie aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.