Saskia van Ooij programmamanager bij de Inspectie SZW

Saskia van Ooij start op 15 maart 2021 als programmamanager bij de directie Toezicht van de Inspectie SZW.

Saskia van Ooij

Ir. S.K. (Saskia) van Ooij MA was programmamanager bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarvoor vervulde zij diverse functies op het gebied van programmamanagement en lijnmanagement, onder andere bij Cito en bij Woonstad Rotterdam. Eerder vervulde ze een beleidsfunctie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van arbeidsmarktmaatregelen.

Saskia van Ooij studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht.