Tuncay Uyanik directeur Kinderopvang bij SZW

Tuncay Uyanik start op 1 mei 2021 als directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wordt hiermee de opvolger van Maaike van Tuyll.

Tuncay Uyanik

Tuncay Uyanik is momenteel werkzaam als hoofd afdeling Financiën bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU in Brussel, tevens MT-lid bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën. Voordat hij naar Brussel ging vervulde hij verschillende functies bij Financiën, zoals die van hoofd Bureau Beleidsvoorbereiding bij de IRF. Het is voor Tuncay een terugkeer naar het ministerie van SZW, hij heeft eerder bij de directie ASEA gewerkt.

Tuncay Uyanik studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg.