Arije van Schaik afdelingsmanager Projectmanagement en Implementatie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen

Arije van Schaik start per 1 juni 2021 als afdelingsmanager Projectmanagement en Implementatie bij de directie Informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Arije van Schaik

A.B. (Arije) van Schaik werkt op dit moment bij de Belastingdienst als adviseur en plaatsvervangend afdelingshoofd van het CIO-Office. Daarvoor vervulde ze de functie van ICT-project- en programmamanager bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Arije van Schaik studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam en ze behaalde een Master in Public Information Management bij TIAS.