Rosemarie Bastianen directeur Ruimte en Leefomgeving bij BZK

Rosemarie Bastianen wordt met ingang van 1 april 2021 directeur Ruimte en Leefomgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rosemarie Bastianen

Drs. R.D. (Rosemarie) Bastianen is sinds september 2020 kwartiermaker directie Ruimte en Leefomgeving i.o., tevens waarnemend directeur Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 2017 is zij ook programmadirecteur Eenvoudig Beter (Omgevingswet).

Rosemarie Bastianen is afgestudeerd Algemeen Econoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.