Marit Hommel manager Personeel & Organisatie bij VWS

Marit Hommel wordt met ingang van 17 mei 2021 manager Personeel & Organisatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Marit Hommel

M.M.E. (Marit) Hommel is op dit moment manager HR bij het Servicecentrum Drechtsteden. Eerder vervulde ze diverse functies bij de gemeente Vlaardingen, onder andere als manager HR.

Marit Hommel studeerde HBO Personeel en Arbeid aan de Hogeschool West-Brabant en ze behaalde een post-bachelor Ambtenarenrecht aan AvansPlus. Ook volgde ze diverse trainingen en opleidingen op het gebied van coaching en leiderschapsontwikkeling.