Marianne van den Boogaart MT-lid, tevens plv. concerndirecteur Informatievoorziening bij IenW

Marianne van den Boogaart wordt per 1 juni 2021 MT-lid en tevens plaatsvervangend concerndirecteur Informatievoorziening bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Marianne van den Boogaart

Drs. M.E.B. (Marianne) van den Boogaart werkt momenteel als CIO/unithoofd ICT en tevens plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering bij het ministerie van Algemene Zaken. Eerder werkte ze onder andere als MT-lid bij DICTU en als programmamanager bij de ministeries van LNV, EZK en VROM.

Marianne van den Boogaart studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel studeert ze ICT in Business aan de Universiteit Leiden.