Brigitte Cornelissen afdelingshoofd Veterinaire Keuring & Exportcertificering Noord bij de NVWA

Brigitte Cornelissen wordt per 1 juni 2021 benoemd als afdelingshoofd Veterinaire Keuring & Exportcertificering Noord, divisie Veterinair & Import, directie Keuren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Brigitte Cornelissen

B. (Brigitte) Cornelissen is sinds 2017 bestuurslid van Vereniging van Artsen Automobilisten (VvAA) en vanaf december 2019 vult zij, vanuit een speciale opdracht van bestuur, de rol in van directeur Vereniging VvAA. Daarvoor was zij onder andere als dierenarts werkzaam aan de faculteit Diergeneeskunde. Ook was ze betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en actief in veterinaire consultancy.

Brigitte Cornelissen studeerde Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze is in 1997 gepromoveerd.