Evert Galama afdelingshoofd en kwartiermaker Planning, Werkvoorbereiding en Administratie bij het Rijksvastgoedbedrijf

Evert Galama is per 1 april 2021 gestart als kwartiermaker en afdelingshoofd van Planning, Werkvoorbereiding en Administratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Evert Galama

E.J. (Evert) Galama heeft een militaire achtergrond. Hij volgde een opleiding aan deĀ  Koninklijke Militaire Academie bij het wapen der Genie. De laatste jaren vervulde hij diverse functies bij het Rijksvastgoedbedrijf en bij de toenmalige Dienst Vastgoed Defensie. In zijn laatste functie was hij sectiehoofd van de Regio Noord-West bij de directie Vastgoedbeheer.