Wieke Vink directeur Contraterrorisme bij de NCTV

Wieke Vink wordt per 1 mei 2021 benoemd tot directeur Contraterrorisme bij de Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wieke Vink

Dr. W.A. (Wieke) Vink is op dit moment hoofd van het Programma Versterken CT-keten bij de NCTV. Daarvoor was zij hoofd van de afdeling Tegengaan Radicalisering, eveneens bij de NCTV. Ook vervulde ze diverse functies bij de directie Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wieke Vink studeerde Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij ook promoveerde. Ze volgt op dit moment het ABD Kandidatenprogramma.