Jaime de Bourbon de Parme benoemd tot Klimaatgezant

Jaime de Bourbon de Parme start aanstaande zomer als Klimaatgezant en zal namens de gehele Rijksoverheid mede de internationale klimaatdiplomatie gaan uitvoeren.

Jaime de Bourbon de Parme

J.B. (Jaime) de Bourbon de Parme is werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en is op dit moment gedetacheerd bij het UNHCR in Genève. Hij vervulde diverse functies in binnen- en buitenland, zoals ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad en als Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen.

Jaime de Bourbon de Parme studeerde Internationale Betrekkingen aan Brown University en behaalde daarna zijn masters in Internationale Economie en Conflictmanagement aan de John Hopkins University.